• phat hien lap bien ban xu ly 56931 truong hop vi pham qua kho trong nam 2017
    12:23 | 19/01/2018
    Qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về TTATGT, từ ngày 01/12/2016 đến ngày 31/12/2017, lực lượng CSGT toàn quốc đã dừng, kiểm tra phát hiện và lập biên bản 56.931 trường hợp vi phạm quá khổ, quá tải chiếm 1,31 % tổng số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTATGT đường bộ, tạm giữ 3.422 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX 40.447 trường hợp, đã xử lý hạ tải đối với 25.628 phương tiện vi phạm với 49.708 tấn hàng.
  • ganh nang chi phi bai toan kho cua doanh nghiep logistics
    16:23 | 12/01/2018
    Với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) hơn 400 tỷ USD hiện nay và còn tăng, nền kinh tế cũng đang tăng trưởng khá, không gian phát triển ngành logistics nước ta còn rất lớn. Tuy nhiên, gánh nặng chi phí đang kiềm chế sự phát triển của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ này.