• danh thue tai san doi voi nha tren 700 trieu khong phu hop voi mat bang thu nhap cua nguoi dan
    16:08 | 15/04/2018
    Mới đây, Bộ Tài chính đang kiến nghị xây dựng Luật Thuế tài sản, với đề xuất đánh thuế đối với đất ở và nhà. Cụ thể, Bộ này đưa ra 2 phương án đánh thuế: đối với nhà ở có giá trị từ 700 triệu đồng trở lên và nhà ở có giá trị 1 tỷ đồng trở lên. Ngưỡng không chịu thuế là nhà có giá trị 700 triệu đồng trở xuống hoặc 1 tỷ đồng trở xuống. Đề xuất này đã gây nhiều tranh trong dư luận, giới nghiên cứu kinh tế.