• quy dinh moi ve quyen tac gia quyen lien quan
    14:01 | 16/04/2018
    Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan có hiệu lực từ 10/04/2018.
  • vu tranh chap ban quyen vo dien ngay xua toa thu ly vu an
    14:31 | 06/04/2018
    Ngày 4/6, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội cho biết đã thụ lý vụ án kinh doanh thương mại về việc “Tranh chấp sở hữu trí tuệ” liên quan đến vở diễn “Ngày xưa”.