• huong dao cho doi luon co ich phan iii
  06:30 | 10/11/2018
  Viết về Hoàng Đạo Thúy, nhà văn Tô Hoài đã phải thốt lên: “nhà văn hóa lớn Hoàng Đạo Thúy cả đời là một con người của tư tưởng và hành động.
 • huong dao cho doi luon co ich phan ii
  06:30 | 09/11/2018
  Vốn có uy tín lớn trong giới thanh niên, đặc biệt là trí thức, lại có tài, khi tham gia Cách mạng ông đã được tổ chức giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ nào ông cũng hoàn thành một cách xuất sắc.
 • huong dao cho doi luon co ich phan i
  16:04 | 08/11/2018
  Tại khu đô thị mới Trung Hòa – Nhân Chính có một con đường dài 1100m, rộng 40 m mang tên Hoàng Đạo Thúy. Hoàng Đạo Thúy là ai? Xin thưa, đó là một nhà giáo mẫu mực, một nhà quân sự có tài, một nhà báo, nhà văn có nhiều tác phẩm ra đời đúng lúc. Vừa có tâm