Luật giáo dục sửa đổi

Sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục để thúc đẩy phát triển và hội nhập quốc tế

Cập nhật: 16:29 | 07/12/2017
Hội nghị góp ý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục là tổ chức phản biện đóng góp ý kiến cho những quyết sách lớn của đất nước.

Sáng 07/12, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục. Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25/11/2009, có hiệu lực thi thành kể từ ngày 1/7/2010 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho tổ chức và hoạt động giáo dục.

sua doi bo sung luat giao duc de thuc day phat trien va hoi nhap quoc te
Tiến sĩ Phan Tùng Mậu Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

Trình bày đề dẫn tại hội nghị, Tiến sĩ Lê Công Lương - Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng LHHVN đề nghị cần làm rõ các vấn đề như: Đánh giá lại luật giáo dục hiện hành được thực hiện thế nào? tiếp đến là phải xác định rõ mục tiêu sửa đổi cụ thể của Luật giáo dục mới là gì? Vấn đề cuối cùng là đưa ra quan điểm của Bộ về chủ trương, mục đích sửa đổi luật lần này như thế nào?

Trình bày nội dung dự thảo tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Cường - Vụ phó Vụ pháp chế Bộ Giáo dục cho biết: Luật dự kiến sửa đổi 29 điều và bổ sung thêm một điều mới. Theo đó, ông Nguyễn Đức Cường đề cập một số điểm nổi bật của Luật sửa đổi bổ sung lần này như: Về điểm a, khoản 1, Điều 77 được sửa đổi theo hướng nâng cao, chuẩn hóa chất lượng đội ngũ giáo viên. "Tất cả 100% gióa viên mầm non phải có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm trở lên. Đối với giáo viên tiểu học phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sử phạm trở lên", nội dung luật sửa đổi đề cập.

Về sửa đổi, bổ sung tại khoản 1, Điều 105, quy định "Học phí là khoản tiền của gia đình người học người học phải nộp để góp phần bảo đảm chi phí cho các hoạt động giáo dục. Học sinh tiểu học, trung học cơ sở trường công lập không phải nộp học phí". Đặc biệt, việc sửa đổi, bổ sung Điều 81, quy định về tiền lương cũng là điểm cần lưu ý. Theo đó, Bộ GD-ĐT đề xuất, lương của giáo viên phải được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Đồng thời, nhà giáo cũng vẫn được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác theo quy định của pháp luật.

Tại hội thảo các ý kiến đề cập đến mục tiêu giáo dục là đào tạo con người mới toàn diện, có đạo đức tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệ; hình thành và nuồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân. Việc sửa đổi Luật giáo dục là phù hợp với Hiến pháp, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Sửa đổi Luật giáo dục phù hợp, thống nhất với các Luật chuyên ngành, Luật giáo dục đại học; Luật giáo dục nghề nghiệp, phù hợp, đồng bộ với các Luật có liên quan, phù hợp với thực tiễn thi hành Luật giáo dục về cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, khung trình độ guốc gia, sách giáo khoa, thời gian đào tạo các cấp học... tiếp tục thực hiện phân cấp mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục.

Tiến sĩ Trần Đình Châu, Chánh văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Đào tạo cho biết: Việc Liên hiệp các Hội Việt Nam tổ chức hội thảo rất có ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế.

sua doi bo sung luat giao duc de thuc day phat trien va hoi nhap quoc te
GS.TS Nguyễn Lân Dũng phát biểu tại Hội nghị

Nghị quyết số 29/NQ-TW của Hội nghị 8 BCHTW Đảng Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế ban hành đã gần 4 năm nhưng nhiều nội dung của nghị quyết vẫn chưa đi được vào cuộc sống do vướng với khá nhiều các qui định đã không còn phù hợp ở các luật về giáo dục. Những vướng mắc này chủ yếu rơi vào ba cụm vấn đề: Hệ thống giáo dục quốc dân; Quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo; Trách nhiệm nghĩa vụ và quyền lợi của cộng đồng xã hội đối với giáo dục, đặc biệt đối với giáo dục đại học, thể hiện quan điểm xã hội hóa toàn diện về giáo dục.

Việc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị là nhằm tạo diễn đàn để các nhà nghiên cứu, những người làm công tác giáo dục trao đổi, thảo luận, đưa ra ý kiến đề xuất, góp phần quan trọng trong việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục.

Phó giáo sư, tiến sĩ Đặng Bá Lãm cho rằng: Điều 4 về Hệ thống giáo dục quốc dân bộc lộ khá nhiều khiếm khuyết nếu không được điều chỉnh kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tương lại giáo dục Việt Nam và cũng chưa phù hợp với hội nhập quốc tế. Qua đó cũng cần đẩy mạnh phân luồng sau giáo dục trung học cơ sở; Định hướng nghề nghiệp ở Trung học phổ thông;Phân hệ trình độ đào tạo, giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học; Giáo dục đại hoc (cao đẳng, thạc sĩ, tiến sĩ)... Cần sửa lại cho phù hợp với Điều 4 cả về văn bằng, chứng chỉ.

Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Lân Dũng khẳng định: Học sinh Việt Nam không thua kém học sinh các quốc gia khác nên tôi đề nghị tham khảo Luật sửa đổi của các quốc gia khác để làm sao Luật Giáo dục Việt Nam ngắn hơn, thực tiễn hơn đáp ứng nhu cầu phát triển Giáo dục Việt Nam và hội nhập Quốc tế. Đồng thời đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết Trung ương và phù họp với xu hướng phát triển giáo dục của các quốc gia trên thế giới.

Phó Giáo sư Phạm Bích San nhấn mạnh: Việc góp ý sửa đổi Luật giáo dục là cần thiết để làm sao chương trình giáo dục phải đảm bảo tính hiện đại, ổn đinh, thống nhất, linh hoạt và thực tiễn, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển bền vững nên cần ưu được ưu tiền đặc biệt.

Có thể thấy, Luật giáo dục hiện hành bộc lộ quá nhiều khiếm khuyết mà nếu không được sửa kịp thời sẽ ảnh hưởng lớn tới tương lai gần của giáo dục Việt Nam, tới cơ cấu nguồn nhân lực của Việt Nam, đi ngược lại một loạt định hướng quan trọng của Nghị quyết 29 như: Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng giáo dục mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo; Đẩy mạnh phân luồng sau trung học cơ sở, phấn đấu đến năm 2020 có 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục trung học phổ thông và tương đương; Định hướng nghề nghiệp ở trung học phổ thông; Thực hiện phân tầng cơ sở giáo dục đại học theo định hướng nghiên cứu và ứng dụng - thực hành; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước.

Tiến sĩ Phan Tùng Mậu Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khẳng định: Trên cơ sở ý kiến của Bộ, Hội nghị tập trung thảo luận những vấn đề còn tồn tại, nêu lên những ý kiến sửa đổi và đặc biệt là nêu lên quan điểm về việc sửa đổi Luật giáo dục như hiện nay hay xây dựng Luật khung mới cho phù hợp thực tiễn phát triển của giá dục Việt Nam. Trong bối cảnh Việt Nam đã tham gia sâu rộng vào các quan hệ kinh tế quốc tế, việc sửa đổi Luật giáo dục cho phù họp với cam kết và các điều ước quốc tế mà Việt nam đã ký hoặc là thanh viên là điều quan đóng góp vào những quyết sách lớn của đất nước. Tất cả những ý kiến góp ý của các chuyên gia giáo dục, những nhà nghiên cứu khoa học... đều được ghi nhận đầy đủ, khách quan, trung thực. Những nội dung trên sẽ được tổng hợp đầy đủ trong báo cáo góp ý gửi cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Minh Anh

Tags: giáo dục