Sai phạm tại Trường THPT chuyên Lam Sơn: Việc xử lý kỷ luật ông Chu Anh Tuấn sẽ được thực hiện như thế nào?

Cập nhật: 07:41 | 19/05/2019
Ông Chu Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Do đó, trước khi tiến hành xử lý kỷ luật ông Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh phải có văn bản báo cáo, xin ý kiến.  

Với hàng loạt sai phạm xảy ra tại Trường THPT chuyên Lam Sơn, trong cương vị là người đứng đầu nhà trường chắc chắn ông Chu Anh Tuấn không thể thoái thác trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, dư luận đang rất băn khoăn, việc xử lý kỷ luật ông Tuấn sẽ được thực hiện như thế nào? thẩm quyền xử lý kỷ luật ông Tuấn thuộc ai? Quy trình tự xử lý kỷ sẽ được tiến hành theo những bước nào?. Ở bài viết này, Báo điện tử Tầm nhìn sẽ phân tích và làm sáng tỏ những băn khoăn trên.

Theo đó, căn cứ Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ về xử lý kỷ luật công chức; Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả đối với viên chức; Khoản 2 và 3 Điều 12 Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa thì Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn thuộc diện Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm (Trong đó, Chức danh Hiệu trưởng thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý). Do đó, việc xử lý kỷ luật về hành chính đối với các chức danh nêu trên thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ảnh minh họa

Ở khía cạnh khác, căn cứ Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; Điểm d Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 08/TT- BNV ngày 02/6/2011 hướng dẫn một số điều của Nghị định nêu trên thì ông Chu Anh Tuấn được xác định là công chức. Do đó, việc xử lý kỷ luật đối với ông Tuấn sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ. Nếu vậy, quy trình kỷ luật sẽ được thực hiện theo các bước như sau:

Bước một, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật (Khoản 2 Điều 6 Nghị định 34).

Bước hai, tổ chức họp kiểm diểm (Điểu 16 Nghị định 34). Ở bước này, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tổ chức cuộc họp để Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn tự kiếm điếm và nhận hình thức kỷ luật (thành phần cuộc họp do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định). Nội dung cuộc họp được lập thành biên bản và có kiến nghị hình thức kỷ luật đổi với Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Bước ba, thành lập Hội đồng kỷ luật (Điều 18 Nghị định 34). Ở bước này, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập hội đồng kỷ luật để tư vấn về việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với công chức có hành vi vi phạm pháp luật.

Bước bốn, tổ chức họp Hội đồng kỷ luật (Điều 19 Nghị định 34). Ở bước này, Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu kín kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật; Chủ tịch Hội đồng kỷ luật công bố kết quả bỏ phiếu kín và thông qua biên bản cuộc họp.

Bước năm, quyết định kỷ luật (Điều 20 Nghị định 34). Ở bước này, Hội đồng kỷ luật kiến nghị việc xử lý kỷ luật bằng văn bản kèm theo biên bản họp Hội đồng kỷ luật và hồ sơ xử lý kỷ luật gửi Chủ tịch UBND tỉnh - người có thẩm quyền xem xét ban hành quyết định xử lý kỷ luật.

Trong trường hợp này, ông Chu Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, do đó, trước khi tiến hành xử lý kỷ luật, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phải có văn bản báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xin ý kiến.

Liên quan đến vấn đề này, một lãnh đạo Tỉnh ủy Thanh Hóa (xin được giấu tên) cho biết, đã sai phạm chắc chắn phải xử lý kỷ luật, có cho nghỉ công tác hay không phải xử lý kỷ luật xong mới tính được.

“Trường hợp của ông Tuấn đã có kết luận thanh tra, UBND tỉnh đang xem xét xử lý, bên đó sẽ xử lý về mặt hành chính. Tuy nhiên, ông Tuấn thuộc diện Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nên sau khi UBND tỉnh có hình thức xử lý đối với ông Tuấn thì Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy cũng sẽ vào cuộc làm tiếp và có kết luận cụ thể. Lúc đó mới quyết định cho ông Tuấn nghỉ hay không?”, vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Đức Thiện