Rà soát việc điều chỉnh mức đầu tư 2 dự án đường sắt đô thị TPHCM, trình Chính phủ trước ngày 20/3

Cập nhật: 01:02 | 02/03/2018
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về việc triển khai Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1 (Bến Thành-Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành-Tham Lương).   

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu UBND TP.HCM khẩn trương có văn bản gửi Bộ GTVT về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư hai dự án trên để tổ chức thẩm định theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Giao Bộ GTVT rà soát, thẩm định kỹ việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, trình Chính phủ trước ngày 20-3-2018.

Đồng thời, giao Bộ Kế hoạch - đầu tư chủ trì phối hợp Bộ Tài chính, Bộ GTVT xây dựng phương án nguồn vốn thực hiện dự án, huy động tối đa các nguồn vốn hợp pháp theo qui định pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để trình Quốc hội theo quy định.

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định của Bộ Giao thông vận tải và dự thảo Báo cáo của Chính phủ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị, Văn phòng Chính phủ bố trí họp Thường trực Chính phủ để xem xét thông qua, trình Quốc hội trước ngày 30/3.

ra soat viec dieu chinh muc dau tu 2 du an duong sat do thi tphcm trinh chinh phu truoc ngay 203
Ngày 24.10.2017, đường ray tuyến metro số 1 Bến Thành (Q.1) - Suối Tiên (Q.9) dài 19,7km đã bắt đầu được lắp đặt. Ảnh: Báo Lao động.

Trước đó, ngày 26/2, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã có buổi làm việc với các đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc các Bộ, ngành về việc rà soát, thẩm định việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đường sắt đô thị TP. HCM.

Tại buổi làm việc, đại diện cơ quan, đơn vị thuộc các Bộ, ngành liên quan, Sở Giao thông vận tải, Ban quản lý dự án đường sắt đô thị TP. HCM đã tập trung báo cáo làm rõ các nội dung liên quan đến dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP. HCM (tuyến số 1: Bến Thành - Suối Tiên, tuyến số 2: Bến Thành - Tham Lương); rà soát trình tự thủ tục pháp lý liên quan đến quá trình thực hiện, đảm bảo việc thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án đúng theo quy định Nhà nước đã ban hành.

Đánh giá thời điểm để hoàn chỉnh việc thẩm định điều chỉnh dự án là vô cùng gấp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã đề nghị các Bộ, ngành sớm có ý kiến góp ý để hoàn chỉnh hồ sơ, tờ trình thẩm định.

Cùng với đó, Bộ trưởng cũng yêu cầu đến cuối tháng 3 phải thẩm định xong theo yêu cầu của Chính phủ, làm cơ sở để Bộ Giao thông vận tải hoàn thiện ý kiến thẩm định, báo cáo Chính phủ trước khi trình Quốc hội thảo luận, xem xét tại Kỳ họp vào tháng 5 tới.

Dự án đường sắt đô thị TP. HCM, tuyến số 1 (Bến Thành - Suổi Tiên) được UBND TP. HCM phê duyệt lần đầu vào năm 2007 với tổng mức đầu tư là hơn 17.000 tỷ đồng. Trên cơ sở các nội dung thay đổi, rà soát, tính toán lại, theo đề nghị của UBND TP. HCM, các Bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 1506/TTg-KTN ngày 25/8/2011 đồng ý cho UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh dự án với tổng mức đầu tư trên 47.000 tỷ đồng.

Đến nay, tiến độ chung của dự án đã đạt khoảng 50% khối lượng thực hiện (5/6 gói thầu đã được chủ đầu tư phê duyệt dự toán và ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu để triển khai từ năm 2012). Tỷ lệ giải ngân vốn đối ứng đạt 26%, vốn vay ODA đạt 38%.

Tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) được Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP. HCM hoàn thiện, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án đầu tư) và thực hiện các thủ tục ký kết các hiệp định vay vốn với 3 nhà tài trợ (ADB, KfW, EIB) vào cuối năm 2008.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của tư vấn, ý kiến của các Bộ, ngành liên quan và nhà tài trợ, UBND TP. HCM đã phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 4474/QĐ-UBND ngày 11/10/2010 với tổng mức đầu tư là 26.116 tỷ đồng. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thiết kế, tư vấn phát hiện nhiều nội dung chưa phù hợp dẫn đến phải điều chỉnh thiết kế cơ sở.

Cùng với việc làm rõ điều chỉnh thiết cơ cơ sở điều chỉnh của dự án, tổng mức đầu tư cũng đã được cập nhật, tính toán lại. Tại thời điểm tháng 8/2017, tổng mức đầu tư dự kiến điều chỉnh là 48.771 tỷ đồng.

Hiện nay, dự án đã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; cơ bản hoàn thành toàn nhà văn phòng, các công trình phụ trợ tại depot Tham Lương. Dự án đang trong giai đoạn đấu thầu tuyển chọn nhà thầu xây dựng song song với quá trình điều chỉnh dự án.

Dương Mạnh