Rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất trường học

Cập nhật: 15:24 | 11/01/2018
Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành Văn bản về rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học và công tác dồn ghép các điểm trường lẻ của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.
ra soat thuc trang nhu cau dau tu co so vat chat truong hoc
ảnh minh họa

Theo đó, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Tổ chức rà soát và đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đến từng cơ sở giáo dục và theo các cấp học. Các cơ sở giáo dục rà soát, thống kê số liệu và UBND cấp tỉnh tổng hợp số liệu của từng cấp học.

Trên cơ sở rà soát thực trạng, các địa phương xác định nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Kiên cố hóa; xây dựng, mua sắm bổ sung các hạng mục; cải tạo, sửa chữa để đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình. Từ đó, xác định các mục tiêu, hạng mục ưu tiên thực hiện, khối lượng các loại trang thiết bị mua sắm theo kế hoạch. Đồng thời, dự kiến nhu cầu vốn đầu tư của các giai đoạn 2017 - 2020, giai đoạn 2021-2025 và theo từng nguồn vốn: Ngân sách địa phương, ngân sách Trung ương hỗ trợ và huy động khác; dự báo khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư, cơ chế và chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư cho giáo dục; đề xuất phương hướng, giải pháp thực hiện.

Về báo cáo thực trạng các điểm trường lẻ: Khái quát về mạng lưới các điểm trường lẻ trước khi thực hiện dồn ghép; thống kê, tổng hợp số liệu; Những chủ trương của tỉnh về việc dồn ghép các điểm trường lẻ; Việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và kết quả đạt được; thống kê, tổng hợp số liệu; Những giải pháp đã thực hiện mang lại hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của địa phương; những bài học kinh nghiệm và đề xuất, kiến nghị của địa phương...

Lê Hằng