Quản lý nhiệm vụ KHCN theo Nghị định thư

Cập nhật: 13:53 | 05/01/2019
Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư.
quan ly nhiem vu khcn theo nghi dinh thu

Ảnh minh họa

Dự thảo quy định, nhiệm vụ Nghị định thư phải đáp ứng các tiêu chí của nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia nêu tại Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP; bảo đảm nguồn lực của đối tác nước ngoài để hợp tác thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư và đáp ứng một trong những yêu cầu của Việt Nam như: Giải quyết những vấn đề về khoa học và công nghệ cấp thiết, đảm bảo hiệu quả về kinh tế, hạ tầng nghiên cứu, góp phần đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ theo tiêu chuẩn tiên tiến của khu vực và thế giới; tìm kiếm và hướng tới làm chủ hoặc tạo ra công nghệ mới, tiên tiến có tính đột phá, góp phần tạo ra sản phẩm mới, ngành sản xuất mới; hỗ trợ các đối tác nước ngoài có quan hệ truyền thống đặc biệt.

Nguyên tắc và điều kiện tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ Nghị định thư thực hiện theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN.

Cơ quan đề xuất đặt hàng tổng hợp các đề xuất nhiệm vụ Nghị định thư của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và tự đề xuất những vấn đề khoa học cần giải quyết bằng nhiệm vụ Nghị định thư; gửi hồ sơ đề xuất đặt hàng về Bộ Khoa học và Công nghệ.

Căn cứ hồ sơ đề xuất, Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành rà soát tính đầy đủ, hợp lệ, trùng lắp, cấp thiết theo quy định. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ công bố công khai nhiệm vụ Nghị định thư đặt hàng trên cổng thông tin điện tử của Bộ hoặc gửi công văn đến Cơ quan đề xuất đặt hàng để tuyển chọn hoặc giao trực tiếp cho tổ chức, cá nhân có đủ năng lực triển khai thực hiện.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

PV