Quá trình góp vốn thành lập Công Ty CP Quỳnh Châu Gia Lai!

Cập nhật: 19:59 | 02/01/2018
Một thời gian dài, cho đến trước khi Công Ty Cổ phần Gia Lai ( CTC) chuyển nhượng phần vốn nhà nước SCIC cho Cổ đông mới vào tháng 6-2016

Ngày 23/10/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia lai nhận được tờ trình số 04/BC/CTC của CTC về việc bổ sung các thủ tục pháp liên quan đến tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 79 Hùng Vương ,Tp Pleiku( là nhà hàng Trúc Xanh đang kinh doanh dịch vụ ăn uống- NV) về việc góp vốn thành lập Công Ty CP TM Quỳnh Châu. Theo đó , CTC đề nghị được bổ sung hồ sơ liên quan đến tài sản găn liền với đất tại địa chỉ 79 Hùng Vương, Tp Pleiku và chuyển đổi pháp nhân góp vốn từ DNTN Thuần Lý thành bà Hồ Thị Lý là chủ DNTN Thuần Lý.

Nhận được văn bản của CTC, ngày 18/11 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai đã có tờ trình số 1242/ SKHĐT- ĐKKD do bà Nguyễn Thị Tuyết Nga- Phó Giám đốc ký, trình lên UBND tỉnh Gia Lai “ V/v xin chủ trương góp vốn bằng tài sản gắn liền trên đất của Cty CP Gia Lai CTC”

qua trinh gop von thanh lap cong ty cp quynh chau gia lai
02 bản nghị quyết góp và thoái vôn của HĐQT CTC do ông Đinh Vạn Dũng ký trong vòng 1 ngày

Từ tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ngày 02/12/2015 UBND tỉnh có văn bản số 5520/ UBND – KTTT do Chánh Văn Phòng Ngô Ngọc Sinh thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ký, gởi Sở Kế hoạch và Đầu tư , Cty CP Gia Lai CTC nội dung: “ Đồng ý cho Cty CP Gia Lai CTC được góp vốn bằng tài sản trên đất tại vị trí 79 Hùng Vương, TP Pleiku để thành lập pháp nhân mới. Pháp nhân mới phải sử dụng đất đúng mục đích , giữ nguyên diện tích đất đã được nhà nước cho thuê và đúng quy hoạch đã được xác định.”

Ngày 11/12/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới với tên gọi: Cty Cổ Phần Quỳnh Châu Gia Lai, trụ sở chính đặt tại 79 Hùng Vương, Tp Pleiku do bà Hồ Thị Lý là chủ tịch Hội đồng quản trị, vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Trong đó bà Hồ Thị Lý góp 9 tỷ đồng( 30%),, Cty 30/4 góp 9 tỷ ( 30%) và CTC góp 12 tỷ VND ( 40% vốn điều lệ, tương đương 1.200.000 cổ phần phổ thông, mỗi Cổ phiếu mệnh giá 10.000đ).


Ngoài số sách tiền thoái vốn hợp đồng liên doanh với Doanh Nghiệp tư nhân Thuần Lý đã bộc lộ những bất cập( ảnh) Cụ thể DN tư nhân này chuyển trả cho CTC 02 lần với số tiền là 10,5 tỷ đồng. Cụ thể, lần 1 vào ngày 7/12/2015, số tiền 5,5 tỷ ( chuyển khoản) và lần 2 vào ngày 16/12/2015 số tiền 5 tỷ đồng ( bằng tiền mặt theo giấy rút tiền). Tuy nhiên sau khi nhận tiền, quyết định và biên bản thanh lý của CTC chỉ thế hiện 6 tỷ đồng. Đồng thời Tổng giám đốc và kế toán trưởng CTC không hạch toán kế toán ghi nhận tiền thoái vốn mà hạch toán ghi nhận vào sổ sách kế toán với nội dung là mượn vốn kinh doanh của Cty DN tư nhân Thuận Lý tiền 6 tỷ đồng thể hiện bằng hợp đồng vay vốn dài hạn, số tiền 4,5 tỷ đồng còn lại hạch toán thu nợ cho khách hàng khác.

Nhóm PV