NHNN đã trình Chính phủ phương án xử lý 3 'ngân hàng 0 đồng' và DongABank

Cập nhật: 01:32 | 26/05/2018
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có báo cáo đại biểu Quốc hội về Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết 113/2015/QH13, Nghị quyết 44/2017/QH14 và Nghị quyết số 55/2017/QH14.

Đối với hoạt động của các ngân hàng thương mại nhà nước (NHTMNN) đang từng bước giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước nhưng bảo đảm Nhà nước vẫn nắm giữ cổ phần chi phối theo quy định. NHNN đã thẩm định, phê duyệt phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2017-2020 của 3/4 NHTMNN.

Các NHTM cổ phần thực hiện cơ cấu lại hoạt động theo hướng an toàn, lành mạnh hơn, giảm dần và hạn chế đầu tư vào các lĩnh vực nhiều rủi ro; bên cạnh phát triển các dịch vụ thanh toán, phi tín dụng khác và mở rộng bán lẻ, tín dụng tiêu dùng.

Liên quan đến tình hình tái cơ cấu, xử lý nợ xấu các tổ chức tín dụng (TCTD), NHNN cho hay, đối với 3 NHTM mua bắt buộc và NHTM Cổ phần Đông Á (DongA Bank), hiện vẫn còn nhiều tồn tại, khó khăn nhưng đã đạt được một số kết quả bước đầu. NHNN đã hoàn thiện phương án xử lý các ngân hàng này và đã trình Chính phủ xem xét, phê duyệt trên cơ sở Luật các TCTD sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua.

nhnn da trinh chinh phu phuong an xu ly 3 ngan hang 0 dong va dongabank
Ảnh: Vneconomy.

Các ngân hàng thương mại nhà nước (NHTMNN) tiếp tục đóng vai trò chi phối trong hệ thống các TCTD, tích cực nâng cao chất lượng tài sản, kiểm soát chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu;tăng cường năng lực tài chính, đồng thời từng bước giảm tỷ lệ sở hữu của Nhà nước nhưng bảo đảm Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối tại các NHTMNN sau cổ phần hóa theo đúng định hướng của Nhà nước. Đồng thời, đẩy mạnh cơ cấu lại mạng lưới kênh phân phối, trong đó ưu tiên phục vụ khu vực nông nghiệp, nông thôn theo các định hướng lớn về phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Chính phủ và chỉ đạo của NHNN. Đến nay, NHNN đã thẩm định, phê duyệt phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2017-2020 của 03/4 NHTM NN.

Ngoài ra, NHNN đã có văn bản phê duyệt Phương án cơ cấu lại của 09/10 ngân hàng nước ngoài và liên doanh. Các TCTD nước ngoài được NHNN tăng cường quản lý, thanh tra, giám sát, đảm bảo hoạt động an toàn, đúng pháp luật. Theo đó, các TCTD nước ngoài đã khẩn trương xây dựng Phương án cơ cấu lại theo các giải pháp nêu tại Đề án 1058 và hướng dẫn của NHNN để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Trong khi đó các ngân hàng TMCP tập trung củng cố, chấn chỉnh toàn diện trên các mặt tài chính, quản trị và hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, năng lực cạnh tranh. Các ngân hàng đã tích cực tăng trưởng, mở rộng quy mô, đẩy mạnh tín dụng, huy động vốn, tích cực cải thiện khả năng chi trả và các chỉ số an toàn, lành mạnh tài chính; nợ xấu được các ngân hàng tập trung xử lý và tăng cường các biện pháp kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng; thực hiện cơ cấu lại hoạt động theo hướng an toàn, lành mạnh hơn, giảm dần và hạn chế đầu tư vào các lĩnh vực nhiều rủi ro; tích cực phát triển các dịch vụ thanh toán, dịch vụ phi tín dụng khác và mở rộng dịch vụ bán lẻ, tín dụng tiêu dùng.

Ngoài ra, các công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính tích cực xây dựng các phương án cơ cấu lại theo các giải pháp của Đề án 1058 để nâng cao mức độ an toàn, hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh và phù hợp với đặc thù hoạt động của loại hình TCTD phi ngân hàng. Hiện, NHNN đang chỉ đạo các TCTD này rà soát lại phương án để điều chỉnh, bổ sung, bảo đảm tính kế thừa đồng thời phù hợp với mục tiêu, nguyên tắc cơ cấu lại của Đề án giai đoạn 2016-2020.

P.V