Nhà văn nào khai sinh nhân vật Xuân Tóc Đỏ?

Cập nhật: 09:16 | 03/12/2017
Ông nổi tiếng với những tác phẩm như Số đỏ, Giông tố, Vỡ đê, Lấy nhau vì tình, Kỹ nghệ lấy Tây, Cơm thầy cơm cô…

Mạnh Tùng(Vnexpess)