Ngân hàng nhà nước chấp thuận cho OCB tăng vốn lên 7.500 tỷ đồng

Cập nhật: 08:11 | 01/07/2018
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Theo đó, NHNN chấp thuận việc OCB tăng vốn điều lệ từ 5.000.000.000.000 đồng (Năm nghìn tỷ đồng) lên 6.699.463.730.000 đồng (Sáu nghìn sáu trăm chín mươi chín tỷ bốn trăm sáu mươi ba triệu bảy trăm ba mươi nghìn đồng) theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông của OCB thông qua tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2018 và Hội đồng quản trị OCB thông qua tại Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐQT ngày 4/5/2018 (tăng vốn điều lệ đợt 1).

NHNN cũng chấp thuận chủ trương tăng vốn điều lệ thêm 800.536.270.000 đồng (Tám trăm tỷ năm trăm ba mươi sáu triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng) bằng hình thức phát hành cồ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư trong và ngoài nước theo đề nghị của OCB (tăng vốn điều lệ đợt 2).

ngan hang nha nuoc chap thuan cho ocb tang von len 7500 ty dong
Ảnh minh họa.

OCB có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật; Sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, OCB có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép cho NHNN.

Văn bản này này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép hoặc nếu Đại hội đồng cổ đông OCB thông qua việc thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

OCB đặt ra nhiều kế hoạch cho năm 2018 này. Ngoài các phương án tăng vốn điều lệ, nhà băng này còn dự kiến niêm yết trên sàn HOSE vào cuối quý III. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch đạt 2.000 tỷ đồng, tăng 96% so với năm 2017.

OCB sẽ trở thành ngân hàng thứ 4 niêm yết trên sàn chứng khoán trong năm nay, sau HDBank, TPBank và Techcombank.

pv