MB Bank tăng vốn điều lệ lên hơn 20 nghìn tỷ đồng

Cập nhật: 12:41 | 20/06/2018
Ngày 31/5/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 3994/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của ngân hàng MB.

Cụ thể, NHNN đã chấp thuận việc ngân hàng MB tăng vốn điều lệ từ 18.155.053.630.000 đồng lên 21.604.513.810.000 đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông của MB thông qua tại Nghị quyết số 05/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 29/3 và Hội đồng quản trị của MB thông qua tại Nghị quyết số 10/NQ-MB-HĐQT ngày 19/4.

NHNN yêu cầu MB có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật; Sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, MB có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép cho NHNN.

Theo kế hoạch tăng vốn được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, MB sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 trong năm 2017 (5% tương đương hơn 90,7 triệu cổ phiếu) và tăng vốn từ các nguồn vốn chủ sở hữu phù hợp quy định (14% tương đương hơn 254 triệu cổ phiếu hay cổ phiếu thưởng).

mb bank tang von dieu le len hon 20 nghin ty dong

Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế của MB năm 2017 sau khi trích lập các quỹ; các nguồn vốn chủ sở hữu. Số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Dự kiến thời gian thực hiện là vào quý II- quý III/2018.

Theo kế hoạch, 1.319 tỷ đồng trong 3.449 tỷ đồng vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng để đầu tư năng lực bao gồm xây dựng trụ sở, văn phòng chi nhánh, đầu tư công nghệ và trang thiết bị khác cần thiết khác. 2.130 tỷ đồng còn lại sẽ được sử dụng cho các hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông của ngân hàng, các cổ đông cũng đã thông qua phương án 1.319 tỷ đồng trong 3.449 tỷ đồng vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng để đầu tư năng lực bao gồm xây dựng trụ sở, văn phòng chi nhánh, đầu tư công nghệ và trang thiết bị cần thiết khác; 2.130 tỷ đồng còn lại sẽ được sử dụng cho các hoạt động kinh doanh của ngân hàng. MB cũng đã đưa ra một số chỉ tiêu cho năm 2018, trong đó, lợi nhuận trước thuế là 6.800 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2017. Tổng tài sản đến cuối năm 2018 dự kiến tăng 11%, đạt 347.600 tỷ đồng; huy động vốn từ dân cư và tổ chức kinh tế tăng 11%, đạt 245.400 tỷ đồng; dư nợ cho vay tăng 15%, đạt 212.500 tỷ đồng và giữ tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%.

Năm 2018, MB cho biết sẽ tiếp tục triển khai chiến lược giai đoạn 2017-2021 đã đề ra, thúc đẩy nhanh 4 chuyển dịch chiến lược xây dựng ngân hàng số; củng cố quan hệ khách hàng; nâng cao năng lực quản trị rủi ro và quản lý hiệu quả hoạt động các công ty thành viên.

Minh Hà

Tags: ngân hàng