Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tích cực tham gia phòng chống tham nhũng

Cập nhật: 14:39 | 04/01/2018
Ngày 4/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII tổ chức Hội nghị lần thứ 13.
mat tran to quoc viet nam tich cuc tham gia phong chong tham nhung

Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thế Anh/TTXVN

Hội nghị lần này tập trung thảo luận về các nội dung: Dự thảo báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2017 và Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2018; Đề án tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm 2019 - 2024; Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 - 2020; Tờ trình của Ban Thường trực về bổ sung nhân sự Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Một trong những nội dung trọng tâm và được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận là nội dung Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 - 2020.

Trình bày dự thảo Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 - 2020, ông Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, Chương trình được ban hành nhằm phát huy vai trò giám sát của nhân dân góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính.

Trong đó, chương trình hành động nhấn mạnh một số nhiệm vụ giải pháp cụ thể như: MTTQ Việt Nam chủ động, tích cực tham gia xây dựng, phản biện xã hội góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật phòng chống tham nhũng, lãng phí; vận động nhân dân tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, nghiên cứu xây dựng và thực hiện đa dạng các hình thức để nhân dân tham gia chủ động, tích cực và có hiệu quả trong việc giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội; xây dựng quy trình tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, lãng phí trong hệ thống Mặt trận; chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí trong đấu tranh với tham nhũng, lãng phí…

mat tran to quoc viet nam tich cuc tham gia phong chong tham nhung

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thế Anh/TTXVN

Đồng tình cao với các nội dung của Chương trình hành động, các đại biểu cho rằng, Chương trình khẳng định quyết tâm của MTTQ góp phần đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, góp tiếng nói tích cực của Mặt trận trong tham gia các công việc, nhiệm vụ lớn của đất nước. Để thực hiện hiệu quả Chương trình này, MTTQ các cấp phải huy động được toàn dân tham gia; MTTQ phải thực hiện tốt công tác giám sát phản biện, dựa vào dân để giám sát. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng và không ít khó khăn, do vậy phải xác định rõ cơ chế hoạt động, trách nhiệm và phạm vi trong quá trình giám sát, phản biện.

Cùng với đó, công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được triển khai chặt chẽ, hiệu quả hơn. MTTQ các cấp phát huy vai trò trong tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Theo T.Hoài (TTXVN)