[Infographics] Hội nghị Trung ương hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra

Cập nhật: 08:54 | 07/10/2018
Từ ngày 2-6/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp tại Thủ đô Hà Nội. Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng.  
infographics hoi nghi trung uong hoan thanh toan bo noi dung chuong trinh de ra

Theo TTXVN/Vietnam+

Tags: Trung ương