Hà Nội: Triển khai phong trào thi đua Đổi mới, sáng tạo trong dạy học năm học 2017 - 2018

Cập nhật: 10:01 | 26/02/2018
Theo kế hoạch của Công đoàn Giáo dục Hà Nội, phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy học” sẽ tiếp tục được triển khai; động viên CBQL, nhà giáo, người lao động trong toàn ngành thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để đổi mới, sáng tạo trong công tác, hoạt động dạy và học.
ha noi trien khai phong trao thi dua doi moi sang tao trong day hoc nam hoc 2017 2018
Triển khai phong trào thi đua Đổi mới, sáng tạo trong dạy học năm học 2017 - 2018

Mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động trong toàn ngành cần thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp chuyên môn mỗi cấp học, bậc học. Để phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học đạt hiệu quả, các đơn vị, trường học lồng ghép với các phong trào thi đua, cuộc vận động của ngành, hạn chế thực hiện mang tính hình thức. Kết quả các giải pháp triển khai phải được lượng hóa cụ thể, từ đó nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, góp phần tạo sự đổi mới đồng bộ trong toàn ngành...

Theo đó, tiếp tục cụ thể hóa nội dung “Đổi mới sáng tạo trong dạy học” cho phù hợp với chuyên môn mỗi cấp học, bậc học và ngành học để thực hiện trong năm học 2017 – 2018.

Triển khai phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” một cách thiết thực, hiệu quả, hạn chế tính hình thức, lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành. Kết quả các giải pháp triển khai phải được lượng hóa cụ thể, từ đó nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, tạo bước chuyển biến rõ rệt trong từng cơ quan, đơn vị, trường học, góp phần tạo sự đổi mới đồng bộ trong toàn ngành.

Liên quan đến nội dung này, Sở GD&ĐT quy định: Tháng 1/2018, các nhà trường tổ chức hội thảo cấp tổ chuyên môn, cấp trường và chọn ra các chuyên đề tiêu biểu nhất đề dự thi báo cáo cấp cụm vào tháng 2/2018. Môi cụm lựa chọn 2 chuyên đề tiêu biểu nhất để xét duyệt khen thưởng và tham gia báo cáo tại hội thảo cấp thành phố.

Bảo Anh