Hà Nội kiểm tra về công tác tuyển sinh của các trường ngoài công lập

Cập nhật: 11:11 | 21/03/2018
Chiều 20-3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có công văn gửi các phòng giáo dục và đào tạo yêu cầu tham mưu UBND quận, huyện, thị xã khẩn trương thành lập đoàn kiểm tra việc tổ chức tuyển sinh năm học 2018-2019 của các trường mầm non, tiểu học và THCS ngoài công lập trên địa bàn và báo cáo ngay về Sở Giáo dục và Đào tạo trong ngày 21-3-2018.

Các phòng giáo dục và đào tạo phải tham mưu UBND quận, huyện, thị xã ban hành văn bản và có biện pháp chỉ đạo hiệu quả nhằm chấm dứt tình trạng tuyển sinh sai quy định của các trường ngoài công lập.

Ngoài ra, các phòng giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các nhà trường tổ chức quán triệt đến từng giáo viên các quy định về tuyển sinh để mỗi người đều hiểu rõ và thực hiện đúng quy định; tăng cường tuyên truyền, giải thích để nhân dân, đặc biệt là phụ huynh học sinh nắm vững các quy định về tuyển sinh của ngành Giáo dục nhằm tạo sự đồng thuận và có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với nhà trường trong việc đấu tranh chống hiện tượng tuyển sinh sai quy định.

Được biết, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã xây dựng tờ trình UBND thành phố Hà Nội về kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, tiểu học và THCS năm học 2018-2019, trong đó có quy định rõ về thời gian và quy trình tổ chức tuyển sinh. Sau khi được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố để nhân dân và phụ huynh học sinh biết, thực hiện. Như mọi năm, thời gian tuyển sinh vào các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố (theo hình thức tuyển sinh trực tiếp) thường bắt đầu từ ngày 1-7.

Bảo Anh