Dự thảo Thông tư quy định về Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông

Cập nhật: 10:13 | 21/02/2018
Vừa qua, Bộ GD&ĐT công bố Dự thảo Thông tư quy định về Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông

Theo Dự thảo, Thông tư quy định về Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông, bao gồm: Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông; quy định đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường phổ thông theo Chuẩn.

Quy định này áp dụng đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm: trường tiểu học; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học; trường trung học cơ sở; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp trung học cơ sở; trường phổ thông dân tộc nội trú huyện; trường trung học phổ thông; trường trung học phổ thông chuyên; trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh; trường phổ thông có nhiều cấp học, trường dự bị đại học (sau đây gọi chung là trường phổ thông).

Mục đích của việc ban hành quy định về Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông nhằm phát triển phẩm chất, năng lực quản trị trường học của hiệu trưởng trường phổ thông, làm căn cứ để:

- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông tự đánh giá, tự phấn đấu, học tập nâng cao phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông;

- Các cơ quan quản lý giáo dục đánh giá, sử dụng kết quả đánh giá nhằm xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông;

- Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông phát triển chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu học tập của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục.

Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông gồm 5 tiêu chuẩn và 21 tiêu chí, gồm: Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống (3 tiêu chí); Tiêu chuẩn 2. Năng lực chuyên môn, n ghiệp vụ và ngoại ngữ, tin học (3 tiêu chí); Tiêu chuẩn 3. Năng lực quản trị nhà trường (8 tiêu chí); Tiêu chuẩn 4. Năng lực xây dựng môi trường giáo dục dân chủ (2 tiêu chí); Tiêu chuẩn 5. Năng lực phát triển quan hệ xã hội (5 tiêu chí).

Căn cứ vào kết quả đánh giá từng tiêu chí, việc xếp loại chung được đánh giá thành: Bậc 3. Tốt; Bậc 2. Khá; Bậc 1. Đạt; Không đạt.

Bộ GD&ĐT lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Thông tư đến hết ngày 04 tháng 4 năm 2018. Thông tư mới được ban hành sẽ thay thế Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học và Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Bảo Anh