Dự thảo Thông tư qui định cơ quan, tổ chức thực hiện, nội dung, thời gian đào tạo để cấp chứng chỉ nghiệp vụ giám định pháp y, pháp y tâm thần

Cập nhật: 09:16 | 02/11/2018
Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư qui định cơ quan, tổ chức thực hiện, nội dung, thời gian đào tạo để cấp chứng chỉ nghiệp vụ giám định pháp y, pháp y tâm thần. 

Theo dự thảo, các đơn vị tổ chức đào tạo để cấp chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ giám định pháp y và pháp y tâm thần gồm: 1. Viện Pháp y quốc gia trực thuộc Bộ Y tế; 2. Viện Pháp y Tâm thần Trung ương trực thuộc Bộ Y tế và Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa trực thuộc Bộ Y tế; 3. Các cơ sở đào tạo đại học ngành y tế có Bộ môn Y Pháp, Bộ môn Tâm thần.

Dự thảo nêu rõ, các cơ sở được giao nhiệm vụ đào tạo để cấp chứng chỉ giám định viên tư pháp cần đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với nội dung của chương trình đào tạo để đảm bảo chấtlượng đội ngũ làm công tác giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y và pháp y tâm thần.

Giảng viên đào tạo để cấp chứng chỉ nghiệp vụ giám định pháp y, pháp y tâm thần bao gồm: Giảng viên tại các Viện: Pháp Y quốc gia, Pháp y tâm thần Trung ương, Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa phải có bằng sau đại học đúng chuyên ngành, có thâm niên tối thiểu 5 năm sau khi được bổ nhiệm giám định viên và chứng chỉ sư phạm y học cơ bản theo quy định của giảng viên đào tạo liên tục; giảng viên các Trường Đại học khối ngành sức khỏe đúng chuyên ngành, giám định viên, chuyên gia trong lĩnh vực liên quan.

du thao thong tu qui dinh co quan to chuc thuc hien noi dung thoi gian dao tao de cap chung chi nghiep vu giam dinh phap y phap y tam than
Ảnh minh họa.

Thời gian đào tạo để cấp chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ giám định pháp y và pháp y tâm thần tối thiểu 3 tháng trở lên. Hàng năm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực giám định pháp y và giám định pháp y tâm thần cần được đào tạo liên tục để cập nhật kiến thức theo qui định về đào tạo liên tục cán bộ y tế.

Nội dung đào tạo về Giám định pháp y được đề xuất bao gồm: Khái quát về chuyên ngành Pháp Y; chuyên môn, nghiệp vụ giám định trên người sống; chuyên môn, nghiệp vụ giám định pháp y trên tử thi, hài cốt; chuyên môn, nghiệp vụ giám định di truyền học pháp y; chuyên môn, nghiệp vụ giám định mô bệnh học trong pháp y; chuyên môn, nghiệp vụ giám định pháp y độc học; giải quyết thiên tai, thảm họa; thực nghiệm và thực tế tại địa phương; kiến thức pháp luật liên quan đến công tác giám định pháp y.

Đào tạo về Giám định pháp y tâm thần bao gồm các nội dung sau: Kiến thức pháp luật liên quan đến công tác giám định pháp y tâm thần; kiến thức chuyên môn giám định pháp y tâm thần; nghiệp vụ giám định pháp y tâm thần; qui trình giám định pháp định pháp y tâm thần; kỹ năng trong thực hiện giám định pháp y tâm thần.

Minh Hà