Dự kiến bỏ một số lệ phí cấp giấy phép mang linh kiện vũ khí

Cập nhật: 07:29 | 07/11/2018
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 218/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
du kien bo mot so le phi cap giay phep mang linh kien vu khi
Ảnh minh họa.

Theo đó, dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 218/2016/TT-BTC như sau:

du kien bo mot so le phi cap giay phep mang linh kien vu khi
du kien bo mot so le phi cap giay phep mang linh kien vu khi
du kien bo mot so le phi cap giay phep mang linh kien vu khi

Bộ Tài chính cho biết, để bảo đảm thống nhất, phù hợp quy định tại Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, dự thảo dự kiến bãi bỏ thu lệ phí khi cấp các giấy phép: Mang linh kiện vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ, vỏ đạn hoặc hạt nổ.

Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung quy định thu lệ phí đối với các trường hợp: Cấp giấy phép trang bị, xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ; cấp giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ. Mức thu lệ phí khi cấp các giấy phép này là 10.000 đồng/giấy.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Theo Chinhphu.vn