Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc

Cập nhật: 01:09 | 09/05/2018
Trong thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 7/5, Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và ý kiến của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc.  

Phó Thủ tướng yêu cầu quá trình lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng phải bảo đảm tính thống nhất với các quy hoạch có liên quan, tuân thủ quy định của Luật Xây dựng năm 2014.

dieu chinh quy hoach xay dung vung tinh vinh phuc
Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đối với những đề nghị cụ thể của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại khu vực Khu công nghiệp Vĩnh Thịnh và khu vực Cụm công nghiệp Đồng Sóc, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị cục bộ thuộc thẩm quyền, chịu trách nhiệm cập nhật vào đồ án điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc, bảo đảm đúng trình tự, quy định pháp luật.

Minh Hà