Điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ

Cập nhật: 15:30 | 11/01/2018
Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2080/QĐ-TTg  về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Đề án là : Đối với giáo dục mầm non, đến năm 2020 hoàn thành việc ban hành chương trình và học liệu làm quen với ngoại ngữ cho trẻ mầm non. Đối với giáo dục phổ thông, đến năm 2020 hoàn thành việc ban hành chương trình môn ngoại ngữ tự chọn lớp 1 và lớp 2; đến năm 2025 phấn đấu 100% học sinh từ lớp 3 đến lớp 6 được học chương trình ngoại ngữ 10 năm (bắt đầu từ lớp 3 đến lớp 12). Đối với giáo dục nghề nghiệp, đến năm 2025, 50% cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai chương trình ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra và ngành, nghề đào tạo.

dieu chinh bo sung de an day va hoc ngoai ngu giao duc quoc dan
ảnh minh họa

Đối với giáo dục đại học, đến năm 2025 phấn đấu 100% các ngành đào tạo chuyên ngoại ngữ triển khai chương trình ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra và ngành đào tạo; 80% các ngành khác triển khai chương trình ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra và ngành đào tạo; triển khai một số chương trình đào tạo giáo viên bằng ngoại ngữ.

Đối với các cơ sở đào tạo có ngành sư phạm ngoại ngữ, đến năm 2025 phấn đấu 100% sinh viên tốt nghiệp đạt yêu cầu theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên và khung năng lực giáo viên ngoại ngữ theo các cấp học và trình độ đào tạo.

Đối với giáo dục thường xuyên: Đến năm 2025 phấn đấu hoàn thành xây dựng các chương trình dạyhọc ngoại ngữ trong giáo dục thường xuyên đáp ứng cơ bản nhu cầu đa dạng của xã hội; đến năm 2025 phấn đấu hoàn thành việc xây dựng các chương trình bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (không gồm đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ), ưu tiên các chương trình tự bồi dưỡng; tổ chức bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (không gồm đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ).

Quyết định cũng nêu ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đề án gồm: Ban hành và triển khai chương trình, tài liệu dạyhọc ngoại ngữ; đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạyhọc ngoại ngữ theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế, tăng cường năng lực khảo thí ngoại ngữ của quốc gia; phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường điều kiện dạyhọc ngoại ngữ; đẩy mạnh xã hội hóa trong dạyhọc ngoại ngữ...

Bảo Anh