• tai co cau nen kinh te giai phap tu chu ve kinh te
    09:39 | 02/06/2014
    Trước những căng thẳng tại Biển Đông hiện nay, TS.Trần Du Lịch, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội nhận định: Việt Nam muốn tự chủ được kinh tế không phụ thuộc thì cần phải nhanh chóng tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.
  • gs dang hung vo nhieu khi toi cung bat luc
    16:40 | 01/11/2012
    Những áp lực làm cho người sử dụng đất bàng hoàng khi mất đất vẫn xoay quanh câu chuyện ai có quyền lấy đi quyền sử dụng đất yên ổn của họ, cái lý công bằng nằm ở đâu và khi lấy đi thì họ được gì và mất gì?
1 2 3