Đến 2020, 100% sinh viên được đào tạo nâng cao ngoại ngữ

Cập nhật: 21:18 | 14/12/2017
Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 - 2020) của ngành Giáo dục đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 02/11/2017, tại Quyết định số 4591/QĐ-BGDĐT.  

Kế hoạch này hướng tới mục tiêu: Đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sử dụng tài năng trẻ, hình thành đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trẻ giỏi; Giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên; Nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, kỹ năng sống cho học sinh, học viên, sinh viên… Theo đó, chỉ tiêu đặt ra đến năm 2020, 100% sinh viên đại học, sinh viên sư phạm được triển khai chương trình đào tạo tăng cường môn ngoại ngữ; 100% các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm triển khai công tác hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và có ít nhất 70% học sinh, học viên, sinh viên được trang bị kiến thức về kỹ năng sống, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực giới.

den 2020 100 sinh vien duoc dao tao nang cao ngoai ngu
Ảnh minh họa.

Kế hoạch đặt ra nhiệm vụ: Trong Quý IV/2017, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ các nhóm thanh niên yếu thế được đi học; Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” từ Quý I/2018; Triển khai thực hiện Đề án về ứng xử văn hóa trong trường học sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quý III/2018; Thường xuyên tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình cho học sinh, sinh viên trong các cấp học phổ thông; cơ sở giáo dục đại học, cơ sở đào tạo sư phạm…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thu Hằng