Cục Thuế TPHCM tạm ngừng bổ nhiệm quản lý cấp chi cục

Cập nhật: 17:12 | 11/06/2018
Việc tạm ngừng bổ nhiệm quản lý cấp chi cục là tuân theo chỉ đạo của Tổng Cục Thuế, vì khi sáp nhập các chi cục thuế sẽ dẫn đến dôi dư lãnh đạo. Ngày 8/6, khi thông tin với báo chí ông Trần Ngọc Tâm - Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM cho biết, các vị trí ngừng bổ nhiệm sẽ từ cấp phòng trở lên. Trường hợp vị trí lãnh đạo bị khuyết thì sẽ điều động từ các đơn vị khác.

Theo ông Tâm, việc này tuân theo chỉ đạo của Tổng Cục Thuế, vì khi sáp nhập các chi cục thuế sẽ dẫn đến dôi dư lãnh đạo.

Liên quan đến việc sáp nhập các chi cục thuế, trong khi Cục Thuế TP Hà Nội đã báo cáo Tổng cục Thuế phương án sắp xếp, sáp nhập đối với 12 chi cục thuế cấp huyện thành chi cục thuế khu vực theo lộ trình từ năm 2018 - 2020, thì Cục Thuế TP.HCM cho biết vẫn chưa chốt phương án cuối cùng vì đang xin ý kiến UBND TP.HCM.

Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 520/QĐ-BTC về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong đó nêu rõ, việc sắp xếp, sáp nhập phải được thực hiện đúng lộ trình, không gây xáo trộn lớn, ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Cụ thể, ngành Thuế nhanh chóng rà soát, triển khai thực hiện phương án sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực, theo đúng lộ trình và kế hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 520/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

cuc thue tphcm tam ngung bo nhiem quan ly cap chi cuc

Cục Thuế TP.HCM ngừng bổ nhiệm quản lý cấp chi cục chờ sáp nhập.

Để việc sắp xếp, sáp nhập không gây xáo trộn, gây ách tắc công việc, Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Thuế phải kịp thời nắm bắt tư tưởng của công chức và người lao động trong đơn vị, nhằm đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ các cơ quan khi tiến hành việc tổ chức lại chi cục thuế.

Cơ quan thuế phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế và việc thực hiện thu NSNN trên địa bàn, đảm bảo ổn định trong mọi hoạt động, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao, tránh ách tắc, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch ngân sách hàng năm của các địa phương.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng yêu cầu, trong quá trình thực hiện kế hoạch, nếu có phát sinh việc điều chỉnh phương án sáp nhập các chi cục thuế cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, Tổng cục Thuế báo cáo ngay với Bộ Tài chính để xem xét điều chỉnh. Việc điều chỉnh các phương án sáp nhập các chi cục vẫn phải đảm bảo về tiến độ, lộ trình và số lượng đã được phê duyệt tại Quyết định số 520/QĐ-BTC.