Chương trình “GẶP GỠ 2017 VÌ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN” của VUSTA

Cập nhật: 15:19 | 04/12/2017
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam- VUSTA) dự kiến tổ chức sự kiện vào ngày 08/12/2017 tại Hà Nội
chuong trinh gap g 2017 vi hop tac va phat trien cua vusta
Một buổi tổ chức sự kiện thường niên

Đây là sự kiện thường niên được tổ chức vào dịp cuối năm của Liên hiệp Hội Việt Nam nhằm chia sẻ thông tin và ghi nhận những thành tựu, kết quả hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam (tổ chức KH&CN trực thuộc) hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và phát triển.

Năm 2017,chương trình sẽ tập trung vào 5 lĩnh vực trọng tâm (tương ứng với 5 Mục tiêu)đó là Mục tiêu 7: Năng lượng bền vững; Mục tiêu 11: Phát triển đô thị và nông thôn bền vững; Mục tiêu 13: Biến đổi khí hậu và môi trường; Mục tiêu 15: Bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học; và Mục tiêu 17: Tăng cường hợp tác.

Tại buổi họp sẽ giới thiệu và trình chiếu videoclip về hoạt động và thành tựu của các tổ chức KH&CN trực thuộc đóng góp cho 5 nhóm lĩnh vực của Mục tiêu phát triển bền vững. Với sự hiển diện của 05 nhóm mục tiêu dưới đây đồng hành cùng 05 nhóm tác giả của nội dung được triển khai

Phần tiếp theo của buổi gặp gỡ là tọa đàm “Mô hình hợp tác doanh nghiệp - tổ chức xã hội vì phát triển bền vững”; đây cũng là nhiêm vụ của VUSTA

Với mục tiêu: Chia sẻ, lan tỏa các mô hình, thực hành tốt của doanh nghiệp trong việc hỗ trợ cộng đồng, hỗ trợ các tổ chức KH&CN trực thuộc; trao đổi biện pháp, cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa doanh nghiệp và các tổ chức KH&CN trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam đóng góp cho phát triển bền vững của Việt Nam

Phần chia sẻ tiếp theo là Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tổ chức Lễ ghi nhận và trao tặng Thư ghi nhận cho các đối tác là doanh nghiệp trong và ngoài nước vì sự cam kết, đồng hành, hợp tác và hỗ trợ của họ đối với các tổ chức trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam nhằm thực hiện các chương trình phát triển cộng đồng, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Tại cuộc gặp gỡ thương niên này cũng có sự tham gia của các thành viên trực thuốc như trưng bày, triển lãm các sản phẩm từ các chương trình, dự án phát triển do các tổ chức KH&CN trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam thực hiện.

Phóng viên