• cong nhan tp sa dec la do thi loai ii
  07:32 | 13/02/2018
  Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 210/QĐ-TTg công nhận thành phố Sa Đéc là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Đồng Tháp. 
 • thoi han lap quy hoach su dung dat quoc gia khong qua 24 thang
  07:30 | 13/02/2018
  Đây là đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, quy định chi tiết một số nội dung liên quan đến lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, đánh giá thực hiện quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia.
 • tao dong luc thuc day cac phong trao thi dua
  07:50 | 12/02/2018
  Thủ tướng yêu cầu thực hiện tốt cả 4 khâu phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, qua đó tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua, mang lại hiệu quả thiết thực. 
 • tiep tuc mo rong viec cap so dinh danh ca nhan
  07:49 | 12/02/2018
  Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan rút kinh nghiệm trong công tác triển khai, thu thập thông tin dân cư, và tiếp tục mở rộng việc cấp số định danh cá nhân tại các địa phương, bảo đảm đến năm 2019 cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều được cấp số định danh cá nhân theo đúng quy định của Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch và ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 
 • chuyen khu bao ton thien nhien ta dung thanh vuon quoc gia
  07:48 | 12/02/2018
  Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt việc chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng thành Vườn quốc gia Tà Đùng, tỉnh Đắk Nông. 
 • xay dung nghi dinh ve dieu kien dau tu kinh doanh san golf
  09:02 | 11/02/2018
  Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp khẩn trương trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh sân golf theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và trình Chính phủ xem xét, quyết định về điều kiện đầu tư kinh doanh sân golf khi Luật Quy hoạch có hiệu lực. 
 • hoan thien quy dinh quan ly khai thac tai san ket cau ha tang gtvt
  09:01 | 11/02/2018
  Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo hoàn thiện các dự thảo Nghị định quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông vận tải. 
 • tang cuong cham soc va nang cao suc khoe nhan dan trong tinh hinh moi
  09:01 | 11/02/2018
  Chính phủ vừa có Nghị quyết 139/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. 
 • trien khai thi hanh luat quy hoach
  08:55 | 11/02/2018
  Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP về triển khai thi hành Luật Quy hoạch. 
 • sua doi mot so chinh sach phat trien thuy san
  08:51 | 11/02/2018
  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 17/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. 
|< < 1 2 3 4 5 > >|