Cao Bằng kết hợp các sự kiện Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc”

Cập nhật: 15:38 | 06/11/2018
Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” sẽ được kết hợp với Lễ đón nhận danh hiệu “Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng”; Công bố Di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng biên giới năm 1950 huyện Thạch An là Di tích Quốc gia đặc biệt tại Cao Bằng.  

Sáng 06/11/2018, trong cuộc giao ban tại trụ sở Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông báo Kế hoạch số 2192/KH-UBND về việc tổ chức "Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch Cao Bằng năm 2018; Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; Công bố Di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng biên giới năm 1950 huyện Thạch An là Di tích Quốc gia đặc biệt gắn với Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc".

Đồng chí Nguyễn Thúy Anh và các cộng sự đến dự họp báo

Đây là dịp giới thiệu, quảng bá thế mạnh của Cao Bằng về lĩnh vực thương mại và du lịch là tiềm năng của Khu kinh tế cửa khẩu, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, Khu cảnh quan thác Bản Giốc và thông tin cơ chế khuyến khích đầu tư tham gia liên doanh, liên kết, hợp tác phát triển du lịch Cao Bằng. Đây cũng là dịp để Cao Bằng giới thiệu các định hướng lớn, cơ hội đầu tư, các chính sách ưu đãi của tỉnh trong giai đoạn tới nhằm tạo động lực phát triển thương mại, du lịch theo hướng xanh và bền vững; tạo không gian giao lưu văn hóa đặc sắc đậm đà bản sắc dân tộc.

Thông qua chương trình này là cơ hội cho các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm đối tác kinh doanh với các địa phương Việt Bắc gồm Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn nhằm đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch.

Quảng bá về miền đất, con người, bản sắc văn hóa, sản phẩm du lịch của Cao Bằng; tôn vinh giá trị lịch sử to lớn của di tích Quốc gia đặc biệt di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950, huyện Thạch An, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, truyền thống yêu nước trong nhân dân; khẳng định giá trị có ý nghĩa quốc tế về một thương hiệu du lịch Cao Bằng khi được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu. Thời gian diễn ra sự kiện, dự kiến từ 24 đến 27/11/2018 tại thành phố Cao Bằng.

HG