Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói gì về đề xuất đổi 'học phí' thành 'giá dịch vụ đào tạo' ?

Cập nhật: 02:44 | 31/05/2018
Sáng 30/5, tại hội trường Quốc hội, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thay mặt Chính phủ đọc tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.Dự thảo đề cập việc rút ngắn thời đào tạo đại học và đổi cụm từ "học phí" thành "giá dịch vụ đào tạo".

Cụ thể, điều 65 dự thảo nêu rõ, dịch vụ đào tạo gồm: dịch vụ đào tạo, dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu dịch vụ khác theo quy định pháp luật. Đối với dịch vụ do Nhà nước đặt hàng và cấp kinh phí, Bộ Giáo dục chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính quy định khung giá và giá cụ thể đối với các khoản thu dịch vụ đào tạo trong cơ sở giáo dục đại học công lập; khung giá, giá tối đa và giá cụ thể dịch vụ tuyển sinh.

Đối với dịch vụ không sử dụng ngân sách nhà nước, cơ sở giáo dục đại học xây dựng và quyết định mức giá dịch vụ đào tạo theo quy định pháp luật. Giá dịch vụ đào tạo phải được công khai cho từng năm học, khóa học cùng với thông báo tuyển sinh.

bo truong phung xuan nha noi gi ve de xuat doi hoc phi thanh gia dich vu dao tao

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ.

Thẩm tra dự luật, đa số thành viên Ủy ban Văn hóa Giáo dục và Thanh thiếu niên nhi đồng tán thành việc tính đúng, tính đủ chi phí cần thiết cho hoạt đồng đào tạo theo cơ chế giá dịch vụ.

Về "giá dịch vụ đào tạo", các đại biểu không nhất trí việc thay đổi thuật ngữ như thể hiện trong dự thảo luật sửa đổi.

"Việc sử dụng khái niệm học phí (cũng đã được quy định trong dự thảo Luật sửa đổi bổ sung Luật giáo dục) vừa thể hiện quan điểm coi giáo dục là lĩnh vực đặc thù, vừa phù hợp với thông lệ quốc tế và vừa tránh cách tiếp cận theo hướng thương mại trong giáo dục", văn bản thẩm tra nêu rõ.

Liên quan đến vấn đề trên, trả lời báo Thanh Niên, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho hay, việc chuyển đổi từ cơ chế thu học phí sang giá dịch vụ đào tạo theo hướng tính đúng, tính đủ các chi phí cần thiết cho hoạt động đào tạo. Quy định này là căn cứ vào luật Giá và gọi là giá dịch vụ đào tạo để tính đúng tính đủ.

"Học phí là khái niệm nghe quen tai, nhưng bây giờ chuyển sang tự chủ thì có rất nhiều chương trình đào tạo phải tính đến chi phí dịch vụ theo luật Giá. Tính đầy đủ để làm sao đảm bảo chất lượng, phù hợp chi phí, hay nói cách khác, chi phí tương xứng chất lượng, thì cần tính toán để hạch toán theo tự chủ, đó là giá dịch vụ đào tạo", Bộ trưởng nói.

An Nhiên