Bộ Tài chính thúc Sabeco thanh toán khoản nợ 2.500 tỷ đồng

Cập nhật: 09:00 | 11/04/2018
Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương, Sabeco thông báo kết quả thực hiện về Cục Tài chính doanh nghiệp trước ngày 30/4.

Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo người đại diện vốn Nhà nước tại Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) khẩn trương nộp vào ngân sách 2.500 tỷ đồng là lợi nhuận từ năm 2016 trở về trước mà Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra.

Dẫn luật Kiểm toán Nhà nước 2015, Bộ Tài chính cho rằng: Quy định báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước sau khi phát hành và công khai có giá trị bắt buộc phải thực hiện với đơn vị vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Ngoài ra, báo cáo của Kiểm toán Nhà nước là căn cứ để Chính phủ, cơ quan quản lý Nhà nước và tổ chức, cơ quan khác sử dụng trong quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo người đại diện vốn Nhà nước tại Sabeco chấn chỉnh kịp thời các sai phạm mà Kiểm toán Nhà nước đã nêu, đồng thời khẩn trương nộp vào ngân sách Nhà nước số thuế và các khoản phải nộp khác được nhắc đến tại kiến nghị báo cáo kiểm toán.

bo tai chinh thuc sabeco thanh toan khoan no 2500 ty dong

Bộ Tài chính đốc thúc Sabeco trả khoản nợ 2.500 tỷ đồng. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Như thông tin trước đó, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị công ty này nộp ngân sách khoản lợi nhuận còn lại từ năm 2016 trở về trước là gần 2.500 tỷ đồng. Kiểm toán Nhà nước khu vực IV - đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính khẳng định Bộ Công Thương và Sabeco đã không thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm theo Nghị định 99/2012, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước trước thời điểm thoái vốn ngày 27/12/2017.

Mới đây, theo công văn phản hồi của Sabeco, doanh nghiệp không đồng tình với kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Thế nhưng, công văn phản hồi vừa gửi Kiểm toán Nhà nước do ông Võ Thanh Hà, Chủ tịch HĐQT Sabeco, ký đã không đồng tình với kết luận của Kiểm toán Nhà nước. Theo đó, về khoản lợi nhuận 2.495 tỉ đồng Kiểm toán Nhà nước kiến nghị phải nộp về ngân sách, Sabeco cho rằng: Nhà nước đã thực hiện thoái vốn 53,59% cho cổ đông lớn nhất là Thai Bev mà đại diện là Công ty TNHH Vietnam Beverage với giá trị gần 5 tỉ USD ngày 18/12/2017. Vì vậy, tỉ lệ sở hữu nhà nước tại Sabeco tại thời điểm 28-12-2017 chỉ còn hơn 36%.

“Do vậy việc phân chia hết lợi nhuận đến ngày 31/12/2016 cho cổ đông nhà nước với tỉ lệ 89,589% theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước thì chúng tôi không có cơ sở để thực hiện ngay, mà phải chốt danh sách cổ đông theo quy định luật pháp hiện hành” - Sabeco cho rằng quy định đó là Điều 132 của Luật Doanh nghiệp (DN) năm 2014.

Lý giải rõ hơn, Sabeco nói việc phân phối lợi nhuận thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật DN và điều lệ công ty. Sabeco muốn phân phối lợi nhuận phải chốt danh sách cổ đông và thời gian trả cổ tức. Sau khi chốt danh sách thì Sabeco triệu tập đại hội đồng cổ đông hoặc xin ý kiến bằng văn bản về thời gian chia và tỉ lệ chia cổ tức. Cuối cùng, sau khi có ý kiến chấp thuận của cổ đông, Sabeco sẽ ban hành nghị quyết về cổ tức và thời gian chi trả.

Hiện Bộ Công Thương đã xin ý kiến cấp có thẩm quyền xử lý dứt điểm. Khúc mắc chính theo ông Trương Thanh Hoài - Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), nằm ở khoản truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt của Sabeco giai đoạn 2007-2015, khoảng 2.500 tỷ đồng. Để không ảnh hưởng tới quá trình bán vốn, khi hoàn thiện hồ sơ, phần lợi nhuận chưa phân phối này đã được Sabeco “khoanh” lại, nhằm đảm bảo khi có quyết định chính thức từ cấp thẩm quyền không ảnh hưởng tới “sức khỏe” tài chính của doanh nghiệp. Việc này đã được Sabeco xin ý kiến các cơ quan chức năng hướng dẫn, phê duyệt trước khi thực hiện.

Vĩnh Sơn