Bộ Giao thông Vận tải thanh tra quá trình bổ nhiệm hàng loạt cán bộ tại ACV

Cập nhật: 05:55 | 12/07/2018
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã chỉ đạo làm rõ quá trình bổ nhiệm hàng loạt cán bộ của Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) Lê Mạnh Hùng trước khi nghỉ hưu.

Thông tin với báo chí, ông Lê Thanh Hà - Chánh thanh tra Bộ Giao thông vận tải cho biết thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, Thanh tra Bộ Giao thông vận tải sẽ thực hiện thanh tra theo đúng quy định pháp luật để làm rõ quá trình bổ nhiệm cán bộ của ACV. Khi có kết luận chính thức sẽ công bố công khai.

Trước đó, trong thông tin gửi tới báo chí, ACV xác nhận trong tháng 4 và 6 vừa qua, ACV đã thực hiện bổ nhiệm 104 cán bộ, gồm: bổ nhiệm, điều động các chức vụ tương đương do thay đổi về cơ cấu tổ chức và tên gọi với 15 trường hợp, trong đó có 3 cán bộ cấp ban và 12 cán bộ cấp phòng của tổng công ty; bổ nhiệm các cán bộ trong quy hoạch đã được đề nghị từ năm 2016 với 53 trường hợp, trong đó 3 cán bộ cấp ban, 20 cán bộ cấp phòng và trung tâm, 30 cán bộ cấp đội; bổ nhiệm mới 36 trường hợp trong quy hoạch, trong đó có 6 cán bộ cấp ban và chi nhánh, 21 cán bộ cấp phòng, 9 cán bộ cấp đội.

Chủ tịch hội đồng quản trị ACV cho biết việc bổ nhiệm cán bộ dựa trên nhu cầu kiện toàn tổng thể nhân sự quản lý các cấp của ACV, các chi nhánh cảng hàng không của ACV được đặt ra từ năm 2015, đặc biệt là sau khi ACV chuyển sang mô hình hoạt động công ty cổ phần từ ngày 1/4/2016.

bo giao thong van tai thanh tra qua trinh bo nhiem hang loat can bo tai acv

Bộ Giao thông vận tải thanh tra quá trình bổ nhiệm cán bộ của ACV - Ảnh: ACV

Tuy nhiên, trong giai đoạn này, ông Nguyễn Nguyên Hùng- Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV nghỉ hưu theo chế độ, phương án kiện toàn bộ máy và bổ nhiệm cán bộ chưa được thực hiện.

Sau khi ông Lại Xuân Thanh được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV vào tháng 6/2017, Thường vụ Đảng ủy và Hội đồng quản trị đã thống nhất tiếp tục triển khai việc kiện toàn tổ chức của tổng công ty, làm cơ sở kiện toàn nhân sự quản lý các cấp.

Trước khi bổ nhiệm, từ tháng 6/2017 đến tháng 3/2018, Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị ACV đã ban hành 36 nghị quyết, quyết định kiện toàn các vấn đề tổ chức nêu trên.

Từ đó, ACV khẳng định các trường hợp bổ nhiệm mới cán bộ nêu trên là quá trình xem xét, triển khai và quyết định của tập thể lãnh đạo tổng công ty, căn cứ vào nhu cầu quản lý, điều hành và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phù hợp với mô hình tổ chức; đảm bảo tiêu chuẩn, phù hợp với quy hoạch cán bộ trong giai đoạn 2016 - 2021.

ACV cho rằng việc ký quyết định bổ nhiệm cán bộ của ông Lê Mạnh Hùng không phải là quyết định cá nhân, mà là trách nhiệm công vụ thực hiện theo thẩm quyền đã được phân cấp của tổng công ty.

Hữu Nguyên